Waarde oefening

Misschien heb je wel interesse in ValID®, maar ga je eerst de waardeoefening doen. Het zijn echter twee heel verschillende toepassingen (programma’s). Dat betekent dat de uitkomsten totaal verschillend zijn. In deze oefening selecteer je direct uit 24 waarden.

 

De online vragenlijst van ValID® is vele malen uitgebreider en verwerkt de informatie tot een uitgebreid rapport met een aantal grafieken die inzicht geven in welke waarden belangrijk zijn. Dat kan individueel en voor teams. Ook geeft het informatie over de ontwikkeling van je (persoonlijk) leiderschap en taalvoorkeur en de invloed daarvan op jezelf en je omgeving.

We kijken vooral naar de relatie en aandachtspunten van al deze resultaten ter ondersteuning van je eigen ontwikkeling.

 

ValID® wordt ingezet bij:

  • Waardebewust werken
  • Innovatiever werken
  • Reorganisaties, fusies, groei, veranderende missie/visie en cultuur
  • Verhogen van de effectiviteit van (management) teams, projectgroepen en afdelingen  
  • Ontwikkeling van medewerkers
  • Pre-assessment ten behoeve van een werkplek
  • Denken vanuit de wensen van je klant
  • Als er op een meer organische manier gewerkt moet worden.