De innoverende organisatie

Sla nieuwe wegen in

Hoe maak je werknemers, teams en organisaties creatiever, initiatiefrijker en productiever? Ons ValID® waarden systeem helpt directies, strategische HR-managers en consultants snel patronen zichtbaar te maken, en biedt een duurzame basis om de organisatie te veranderen en te optimaliseren.

Uw organisatie drijft op waarden.

 

Mensen van een salesafdeling zijn totaal anders dan medewerkers op een postkamer. Een nieuwe manager heeft vaak een totaal andere klik met je werknemers dan z’n voorganger. Waar ligt dat allemaal aan? We staan er nauwelijks bij stil, maar het zijn vooral onze waarden die het reilen en zeilen op de werkvloer bepalen. Wie iets duurzaam wil veranderen, kan dus maar beter beginnen bij het begin: bij de waarden van zijn organisatie.

 

Deze waarden kennen is goud waard

Organisaties waar mensen zich bewust zijn van hun waarden èn die van hun collega’s presteren aanzienlijk beter. Gevalstudies laten verbluffende cijfers zien:

  • 22% stijging van de nettowinst
  • 21% hogere productiviteit
  • 37% vermindering van ongevallen
  • 37% vermindering van absentie.

 

De innoverende organisatie…

In organisaties waar waardepatronen serieus aandacht krijgen, ontstaat vrijwel altijd een positieve cultuuromslag. Werknemers krijgen het gevoel dat zij belangrijk zijn voor de organisatie en dat hun bijdrage er toe doet. Zij zijn meer bereid verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zo creëer je een organisatie waar ruimte is voor authentiek leiderschap en creativiteit. Managers en werknemers gaan elkaar steeds beter begrijpen waardoor er wederzijds vertrouwen en betrokkenheid ontstaat: het recept voor innovatie.

 

…vraagt om sturen op waarden

ValID® is door ons ontwikkeld om eenvoudig te kunnen ‘sturen’ op waardepatronen. Door nauwkeurig waarden in kaart te brengen kan je organisatie zich ontwikkelen in de gewenste richting. ValID® geeft zicht op verborgen valkuilen en onvermoede kansen. Het model is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van grootheden als Zeger van der Wal, Fons Trompenaars, Milton Rokeach, Clare Graves, Shalom Schwartz, aangevuld met onze zes decennia aan praktijkervaring.

 

Zo werkt ValID®

De ZSgroep levert altijd maatwerk. De eerste stap met ValID® bestaat altijd uit een online vragenlijst. Deze worden door alle betrokkenen zelf ingevuld. De uitkomsten spelen een belangrijke rol in het verdere traject. Al naar gelang je doelstellingen en wensen koppelen wij er een verandertraject aan vast met trainingen, coaching en inspirerende groepsgesprekken. Welke insteek je ook kiest, ValID® staat altijd aan de basis van waardevolle veranderingen.

 

Neem contact op

Nieuwsgierig wat ValID® voor je team, afdeling of organisatie kan betekenen? Meer hierover kun je lezen op de website www.zsvalid.com. Of bel of mail.