Onze historie

Ruim 60 jaar geleden, in 1954, werd door een aantal lokale ondernemers (Verkade, Albert Heijn en anderen) en de vakbonden (hoofdzakelijk FNV) uit de Zaanstreek samen met de gemeente Zaandam de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie opgericht. Een van de belangrijkste redenen tot het oprichten van deze stichting was 'het welzijn van organisaties en medewerkers'. In die tijd werden ook de Zeeuwse Stichting, de Groningse Stichting en Twentse Stichting opgericht. Allen met dezelfde vorm en doel.

Over de afgelopen 60 jaar heeft de Zaanse Stichting zich bezig gehouden met diverse stromingen binnen de (bedrijfs)psychologie: van werving en selectie tot assertiviteitstrainingen. Later kwamen daar advisering van het management, trainingen, werkconferenties, detachering en mediation bij.

 


Veelal was (en is nog steeds) de Zaanse Organisatie Driehoek de basis waarvan wij uitgaan. Deze driehoek geeft grafisch de verbinding weer tussen:

  • de taak en rol van leidinggevende of medewerker
  • de ordeningskant (regels, procedures en allerlei organogrammen) en
  • de relatie, de samenwerking met je omgeving.


Ons inmiddels aanzienlijke klantenkring kende ons als ZS (Zaanse Stichting) en toen in 1995 de stichting als zodanig werd opgeheven hebben we ervoor gekozen om als ZS Management Group door het leven te gaan wat we uiteindelijk hebben ingekort tot ZSgroep.

Bij verandertrajecten trainen, coachen en adviseren we nog steeds op basis van bewezen modellen. Nog steeds zijn wij talloze malen de verbindende factor (geweest) tussen de medewerkers en het management.

En altijd: eerlijk, nuchter en - vooral - praktisch.