Bedrijfsresultaat

We willen winst maken met onze ondernemingen, terwijl de wereld om ons heen steeds complexer wordt. Dat is de realiteit waarmee de meeste ondernemingen te maken hebben.


Verhoog de productiviteit

Met waardebewust werken, op basis van ValID®, boren we een nieuw element aan om de bedrijfsresultaten verder te verbeteren. Want organisaties waar managers en medewerkers zich bewust zijn van hun waarden èn de waarden van hun klanten presteren aanzienlijk beter.

Managers en werknemers werken zelfstandiger, effectiever en met meer plezier als er op de juiste manier aandacht is voor de eigen waarden en de waarden van collega’s. Zaak is om te kijken hoe die waarden kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. Hoe stel je de juiste teams samen? En hoe laat je verschillende teams en afdelingen beter samenwerken?

 

En de innovatie

Innovatie kan niet worden afgedwongen. Daar moet aan gewerkt worden. Een innovatieve organisatie kan namelijk alleen ontstaan in een cultuur waar werknemers zich veilig voelen en ervaren dat hun ideeën worden gewaardeerd en gebruikt. Zo creëer je betrokken medewerkers. Managers zijn daarin belangrijke spelers. Zij moeten een cultuur creëren waarin dit aanwezige innovatiepotentieel ontsloten kan worden. De organisatie moet dus ook durven investeren in de ontwikkeling en competenties van medewerkers.